ในปี 2023 เราบริษัท เสนา กรีน ออโตโมทีฟ จำกัด ภายใต้เครือบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ NETA แบบครบวงจร ให้บริการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการขาย ศูนย์บริการ จุดชาร์จไฟ การบริการหลังการขายแบบครบวงจร ตลอดจนให้คำแนะนำในการใช้รถไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เรามุ่งมั่นต่อยอดธุรกิจ พร้อมใส่ใจและดูแลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเทรนด์การเดินทางโดยใช้พลังงานสะอาด ที่มีส่วนสำคัญในการรักษ์โลกด้วยการลดคาร์บอน

เราพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงการเดินทางด้วยรถยนต์พลังงานสะอาดได้ง่ายขึ้น ประหยัดขึ้นและได้ร่วมรักษ์โลกอย่างยั่งยืน