ออกรถกับ SENA Green Automotive มีโอกาสได้รับความมงคล!